Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Udostępnij na:

Załączniki