1 marca rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych

Udostępnij na:

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 27/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 11.02.2021 r. Zgodnie z w/w zarządzeniem wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 1 do 15 marca 2021 r.

Rekrutacja do placówek oświatowych odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem dwóch platform:

Dostęp do powyższych portali możliwy będzie wyłącznie w terminach prowadzenia rekrutacji tj. od 1 do 15 marca 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że dzień i godzina złożenia wniosku w szkole lub przedszkolu nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Szczegółowe zasady naboru do bartoszyckich placówek dostępne są w załącznikach: