Informacja o XXXIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXXIII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie :
  a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXXIII
  b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 – 2035 – projekt 2/XXXIII
  c/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu – projekt 3/XXXIII
  d/ ustanowienia terminu obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc – projekt 4/XXXIII
  e/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – projekt  5/XXXIII
 3. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).