Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Kolejowej i Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Kolejowej 5/13 i Placu Konstytucji 3 Maja 6/6 w Bartoszycach przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.