XXXI Sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się w trybie korespondencyjnym

Udostępnij na:

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ oraz  art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady Miasta zarządza na dzień 1 grudnia 2020 r.  na godzinę  14.00 XXXI sesję Rady Miasta Bartoszyce w trybie korespondencyjnym.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a/ wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce – projekt 1/XXXI
    b/  zmiany budżetu – projekt 2/XXXI
  3. Zamknięcie obrad.