Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Udostępnij na:

Zapraszamy Państwa do konsultacji Programu Współpracy Miasta Bartoszyce ze środowiskiem NGO. Termin konsultacji upływa z dniem 06.11.2020r.

Podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce: www.bip.bartoszyce.pl, w zakładce: Organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne