Rozbudowa drogi gminnej nr 201035N- ul. Nad Łyną w Bartoszycach

Udostępnij na:

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce.

Efekty projektu: Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem gruntową rozbudowę drogi gminnej o długości 0,543 km polegającą m.in. na: zmianie geometrii ulicy i wymianie jej nawierzchni, budowie zatok parkingowych i wymianie oświetlenia ulicznego.

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miejska Bartoszyce

Okres realizacji projektu: Projekt jest realizowany od 06 grudnia 2019 r.  do  31 maja 2021 r.