Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Bartoszycach

Udostępnij na:

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce.

Efekty projektu: Zakres inwestycji obejmuje gruntową przebudowę drogi gminnej o długości 193m, w klasie drogi  KD 1/2 – ulica dojazdowa pełniąca funkcję ciągu pieszo jezdnego oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miejska Bartoszyce

Okres realizacji projektu: Projekt jest realizowany od 06 grudnia 2019 r. do 05 grudnia 2020 r.