Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach

Udostępnij na:

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce.

Efekty projektu: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni drogi gminnej o łącznej długości 156m, przebudowę i budowę zjazdów do posesji oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miejska Bartoszyce

Okres realizacji projektu: Projekt jest realizowany od 06 grudnia 2019 r. do 04 sierpnia 2020 r.