Obrady XXVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

10 września 2020 r. o godz. 14.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany budżetu – projekt 1/XXVIII
b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. – projekt 2/XXVIII

3.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).