Informacja o aktualnie funkcjonujących podmiotach i organizacjach pozarządowych udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Udostępnij na:

Załączniki

Przedstawiamy Państwu wykaz aktualnie funkcjonujących podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz podmiotów – kliknij, aby otworzyć dokument