Burmistrz Bartoszyc przyznał stypendia sportowe za osiągnięcia w roku 2019

Udostępnij na:

Stypendia sportowe to wyjątkowe uznanie dla osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W tym roku Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski stypendia sportowe przyznał 8 sportowcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli wysokie wyniki w sporcie. O wyróżnienia dla poszczególnych sportowców wnioskowali przedstawiciele lokalnych klubów sportowych. Kwota przeznaczona na stypendia to 15 000 zł.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

1. Jędrzej Żuralski – Stowarzyszenie Klub Motocyklowy WIRAŻ – 1 450 zł
2. Tomasz Żuralski – Stowarzyszenie Klub Motocyklowy WIRAŻ – 1 450 zł
3. Jan Welens – Bartoszycka Szkoła Taekwon-do – 1 450 zł
4. Szymon Sośnicki – Bartoszycka Szkoła Taekwon-do – 1 450 zł
5. Michał Kuźniak – Bartoszycka Szkoła Taekwon-do – 2 000 zł
6. Jakub Kwaśniewski – Bartoszycki Klub Kyokushin Karate – 2 400 zł
7. Dawid Pażuś – Bartoszycki Klub Kyokushin Karate – 2 400 zł
8. Amelia Wojciechowicz – Bartoszycki Klub Kyokushin Karate – 2 400 zł

Wszystkim stypendystom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych wysokich wyników sportowych w uprawianych dyscyplinach sportowych.

Warunki przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych określa “Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu”.