Prawie 2 mln złotych na wsparcie bartoszyckich szkół

Udostępnij na:

Od 2019 r. w naszym mieście realizowany jest projekt pn. „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”. Kwota uzyskanego dofinansowania to 1 945 724,20 zł, a łączna wartość projektu wynosi 2 051 137,20 zł.

W ramach zadania część środków przeznaczona została na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych we wszystkich bartoszyckich szkołach podstawowych. Wśród urządzeń znaleźć można m.in. roboty służące do nauki robotyki i programowania, sprzęt laboratoryjny (np. mikroskopy), modele szkieletu człowieka i zwierząt, teleskopy itp. Do szkół trafiły również laptopy (82 szt.), komputery stacjonarne (83 szt.), urządzenia wielofunkcyjne oraz tablice interaktywne. Łączna wartość zamówienia to 815 071,73 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania prowadzone są również dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz indywidualne czy warsztaty pozalekcyjne. Projekt zakłada także organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów bartoszyckich szkół.

Warto zaznaczyć, że realizacja projektu nie wymaga wkładu finansowego ze strony naszego miasta. Wkład własny wnoszony jest w postaci udostępnienia sal szkolnych.

 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.