Gmina Miejska Bartoszyce w ramach projektu „Zdalna Szkoła” otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli

Udostępnij na:

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 77 948,00 zł, do 5 bartoszyckich szkół podstawowych trafią 52 laptopy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Komputery umożliwią dzieciom oraz  nauczycielom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.