Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w dzierżawę terenu pod lokalizacje ogródków gastronomicznych na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach

Udostępnij na: