Komunikat Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach

Udostępnij na:

Załączniki

Ze względu na epidemię zwrot kosztów poniesionych na realizację stypendiów szkolnych będzie dokonywany wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.
Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach prosi o dołączenie oświadczenia o numerze posiadanego konta do dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.