Wsparcie psychologiczne dla potrzebujących w czasie epidemii koronawirusa

Udostępnij na:

1. Gabinet psychologiczny Wioletta Wasilewska
Wsparcie i poradnictwo psychologiczne osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą.
tel. 668 837 071
WhatsApp / Messenger – Wioletta Wasilewska
Skype – 57ed8dee36be62e2

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie oraz procedur o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – codziennie w godz. 9:00-15.00
tel. (89) 762 98 58, tel. 603 123 076
e-mail: katarzynasiry@bartoszyce.pl
WhatsApp / Messenger – Katarzyna Siry

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (89) 762 50 30; fax (89) 762 29 81
e-mail: sekretariat@mopsbartoszyce.pl, strona internetowa: www.mopsbartoszyce.pl
– Kierownik Działu Pracy Socjalnej: (89) 762 97 91
– Pokój dyżurny: (89) 762 97 85
– Pracownik socjalny ds. nadzoru, analiz i sprawozdawczości: (89) 762 97 77
– Rejonowi pracownicy socjalni: (89) 762 97 86 /ewentualnie 88, 89, 90/
– Asystenci rodziny: (89) 762 97 87
– Poradnia Konsultacyjno-Terapeutyczna (pedagog, psycholog, konsultant ds. doradztwa i informacji prawnej): (89) 762 97 96

4. Agnieszka Jankowska
Pomoc udzielana osobom pracującym w służbach medycznych, opiekującymi się pacjentami chorymi na Covid-19. Wizyty umawiane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 793 169 730, ul. A. Wajdy 15.

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie (dla ofiar i świadków)
infolinia 800 120 002 tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info,  niebieskalinia@niebieskalinia.info
http://www.niebieskalinia.info/

6. Telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym prowadzony w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA:
tel.: 800 702 222 (czynny całą dobę)
https://liniawsparcia.pl/centrum-wsparcia/

7. Infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli prowadzona w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA:
tel.: 800 080 222 (czynny całą dobę)
http://www.liniadzieciom.pl/

8. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
tel.: 800 121 212 (czynny całą dobę)
https://brpd.gov.pl/2019/03/11/telefon-zaufania-z-informacja-o-edukacji-szkolnej/

9. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Limanowskiego 13
89 762 28 06
pppbce@o2.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – udziela wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Z naszego wsparcia mogą skorzystać dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek z powiatu bartoszyckiego. W przypadku dzieci najmłodszych kierujemy się kryterium zamieszkania (teren powiatu bartoszyckiego).

Poradnia czynna w godzinach: 07:30-18:00
Sekretariat czynny w godzinach: 07:30-15:30
http://www.poradniabartoszyce.eu/

Dodatkowe informacje na stronie MRPiPS 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

Pamiętaj! W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie czekaj i dzwoń na numer 112.