Ogłoszenia Burmistrza Miasta Bartoszyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.

Udostępnij na:

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Bartoszyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.

Zobacz treść ogłoszenia