Wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Kilińskiego 1/17 i ul. Księcia Poniatowskiego 11A/17 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Kilińskiego 1/17 i ul. Księcia Poniatowskiego 11A/17 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz do zarządzenia Nr 51_2020 z dnia 12.03.2020r.