Obrady XXII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 27 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XXII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2035 – projekt 1/XXII
b/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce” – projekt 2/XXII
3. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).