PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR 2020

Udostępnij na:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie  „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

Nagrody
I Nagroda: 5 000 PLN
II Nagroda: 3 000 PLN
III Nagroda: 2 000 PLN

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2020 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie: https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur