Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 06.02.2020 r. do 27.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym, obejmujący działkę Nr 113/26 o pow. 44 m2, położoną w obrębie 4 przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.