Do 17 lutego potrwa nabór na stypendia dla sportowców

Udostępnij na:

Urząd Miasta Bartoszyce informuje, że termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowe i nagrody mija 17 lutego 2020r.
Stypendia oraz nagrody mogą być przyznane zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń, wpisanych do odpowiedniego rejestru, mających siedzibę w Bartoszycach oraz posiadających licencję zawodniczą tych klubów lub stowarzyszeń.

Kwota przeznaczona na stypendia sportowe wynosi 15 700 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, do dnia 17 lutego 2020r., w następujących formach:

-osobiście w Wydziale Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta Bartoszyce, pokoje nr 24-25,
– pocztą na adres: Urząd Miasta ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce (decyduje data stempla pocztowego)

Regulamin oraz druki wniosków dostępne w załączniku.