I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach

Udostępnij na:

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę część działki położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, przeznaczonej pod budowę boksu garażowego.