Ruszyły otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2020

Udostępnij na:

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce opublikowane zostały dziś dwa konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2020 (piłka nożna).

Nabór wniosków dotacyjnych w obu konkursach wyznaczony został do 5 lutego 2020 r.

Ogłoszenia o konkursach dostępne są w tym miejscu.