Rusza przebudowa ul. Nad Łyną w Bartoszycach. Zmiana organizacji ruchu

Udostępnij na:

Informujemy, że 7 stycznia 2020 r. rozpocznie się realizacja zadania pn: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bartoszyce poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach”. Na czas prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do znaków drogowych.

Modernizacja ulicy prowadzona będzie w dwóch etapach.

Etap I
Całkowity zakaz ruchu pojazdów z wyłączeniem pojazdów budowy od skrzyżowania ul. Nad Łyną z ul. Ogrodową do budynku wymiennikowni znajdującego się przy bloku nr 5 na ul. Nad Łyną w Bartoszycach. Całkowity zakaz ruchu obowiązuje w związku prowadzeniem robót przebudowy i budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych związanych z rozbudową drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi oraz budowę nowych miejsc parkingowych i chodnika wraz z ścieżką rowerową.

Etap II
Zwężenie drogi na ca odcinku od budynku wymiennikowni znajdującego się przy bloku nr 5 na ul. Nad Łyną do skrzyżowania ul. Nad Łyną z ul. Paderewskiego w Bartoszycach. Na w/w odcinku drogi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju po lewej i prawej stronie. Dozwolony jest dojazd i wyjazd z garaży znajdujących się przy ul. Nad Łyną. Dozwolony jest również ruch pojazdów uprzywilejowanych. Zwężenie drogi związane jest z robotami budowlanymi przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Sukcesywnie, w miarę postępu robót drogowych, będą wyłączane z ruchu pojazdów odcinki drogi od budynku wymiennikowni znajdującego się przy bloku nr 5 na ul. Nad Łyną do skrzyżowania ul. Nad Łyną z ul. Paderewskiego w Bartoszycach. Całkowity zakaz ruchu na poszczególnych odcinkach będzie obowiązywać w związku prowadzeniem robót przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz robót drogowych związanych z rozbudową drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi oraz budowę nowych miejsc parkingowych i chodnika wraz z ścieżką rowerową.

Przypomnijmy, że w ramach zadania wykonane zostaną roboty drogowe, odwodniona zostanie nawierzchnia wraz z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowany zostanie gazociąg. Na remontowanym odcinku powstanie również nowe oświetlenie uliczne typu LED.  Na realizację tej inwestycji samorząd pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 1 613 080,16 zł, a łączna wartość zadania to 2 706 989,15 zł. Inwestycja ma zostać zakończona do marca 2021 r.

Schemat organizacji ruchu – wersja PDF