Rusza przebudowa ul. Jeziornej. Zmiana organizacji ruchu

Udostępnij na:

Informujemy, że 7 stycznia 2020 r. rozpoczną się prace związane z realizacją zadania pn: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bartoszyce poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w Bartoszycach”.

Na czas robót drogowych wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do znaków drogowych.

Z ramach zadania wykonane zostaną roboty drogowe, odwodniona zostanie nawierzchnia wraz z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Na remontowanym odcinku powstanie również nowe oświetlenie uliczne typu LED.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 260 558,00 zł, a łączna wartość inwestycji to 434 263,33 zł. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał czas do połowy 2020 r.