Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Udostępnij na:

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Bartoszyce, który obowiązywał będzie w 2020 r.

  • Odbiór odpadów świadczony przez firmę BARTKO Sp. z o.o. – zobacz grafik
  • Odbiór odpadów świadczony przez firmę EKO BART Sp. z o.o. – zobacz grafik

 

Mobilny Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) – odpady wielkogabarytowe i zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

Uwaga!

Aby odpady wielkogabarytowe zostały w podanym terminie od Państwa odebrane należy w przypadku:

  • zabudowy wielorodzinnej – wystawić odpady przy ogólnych punktach zbiórki odpadów,
  • zabudowy jednorodzinnej – wystawić odpady przed posesją.

 

Ewentualne uwagi bądź pytania pod nr telefonów:
– EKO – BART – 89 762 08 88
– BARTKO – 89 722 82 76
– Urząd Miasta Bartoszyce (Gospodarka odpadami) – 89 762 98 75
– ZGO Bartoszyce – 89 761 06 50