Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 10.12.2019r. do 31.12.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, obejmujący, teren o pow. 21,00 m2 stanowiący część działki Nr 163/17 o pow. 97 m2, obręb 4 położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego w Bartoszycach, przeznaczony pod budowę boksu garażowego.

załącznik do komunikatu