Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 02.12.2019r. do 23.12.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący Część działki nr 2/88, obręb 3 Miasta Bartoszyce, o pow. 1 m2, położoną przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach, Część działki nr 1/20, obręb 3 Miasta Bartoszyce o pow. 5,50 m2, położoną przy ul. Poniatowskiego 12 A w Bartoszycach,Część działki nr 2/86, obręb 3 Miasta Bartoszyce, o pow. 18 m2, położoną przy ul. Poniatowskiego 6 w Bartoszycach, z przeznaczeniem na budowę ganków przyległych do budynków mieszkalnych oraz na cele związane z zapewnieniem dostaw wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na rzecz miasta.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę