Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 02.12.2019r. do 23.12.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący Działkę Nr 38/5, obręb 5 miasta Bartoszyce, o pow. 9.218 m2, położoną przy ulicy Limanowskiego 1 w Bartoszycach, wraz z budynkami i infrastrukturą; Działkę Nr 78, obręb 5 miasta Bartoszyce, o pow. 286 m2, położoną przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, wraz z budynkami i infrastrukturą; Działkę Nr 79, obręb 5 miasta Bartoszyce o pow. 500 m2, położoną przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, wraz z budynkami i infrastrukturą; Działkę Nr 37/11, obręb 5 miasta Bartoszyce, o pow. 499 m2 położoną przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, wraz z infrastrukturą. Nieruchomości zajęte przez urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa, służące do doprowadzenia i oprowadzenia wody z przeznaczeniem na cele związane z zapewnieniem dostaw wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na rzecz miasta.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Limanowskiego