Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 02.12.2019r. do 23.12.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący Działkę Nr 2/57 o pow. 920 m2, położoną przy ul. Poniatowskiego 8A w Bartoszycach, wraz z budynkami i infrastrukturą;

Działkę Nr 43/1 o pow. 2.5125 ha, położona przy ul. Bema 34 w Bartoszycach, wraz z budynkami i infrastrukturą; Nieruchomości zajęte przez urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa, służące do doprowadzenia i odprowadzenia ciepła. z przeznaczeniem na cele związane z dostawą i wytwarzaniem energii cieplnej na rzecz miasta.

Wykaz nieruchomości. Poniatowskiego 8A i Bema 34