Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 26.11.2019r. do 17.12.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący część dz. nr 146/30, obręb 7 o powierzchni 52 m2, z przeznaczeniem  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Witosa 27A  w Bartoszycach.

załącznik do komunikatu