Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Udostępnij na:

Burmistrz miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7/5 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

załącznik do komunikatu