Obrady XVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 14 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ zgody Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów – projekt 1/XVIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2036 – projekt 2/XVIII.
3.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).