Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Udostępnij na:

Zapraszamy Państwa do konsultacji Programu Współpracy Miasta Bartoszyce ze środowiskiem NGO.termin konsultacji upływa z dniem 14.11.2019r.

podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce: www.bip.bartoszyce.pl, w zakładce: Organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne.

formularz konsultacyjny Program współpracy miasta z ngo na 2020 – wersja do konsultacji