Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Bema przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został wykaz nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

załącznik do komunikatu