Strategia Rozwoju Miast Sieci Cittaslow – konsultacje

Udostępnij na:

Szanowni Mieszkańcy !
W związku z przystąpieniem miast – członków Sieci Cittaslow do opracowania Strategii Rozwoju Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Nawiązując do celów wyznaczonych w dokumentach programowych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 prosimy o wypełnienie poniższych tabel (wskazanie przykładów projektów, które mogą być realizowane w Naszym mieście w ramach poszczególnych celów i są związane ze specyfiką miast Sieci Cittaslow).
Uprzejmie prosimy, aby proponowane projekty zawierały konkretne rozwiązania (rodzaj działań, ich lokalizacja, oczekiwane przez Państwa efekty). Prosimy o wskazanie propozycji nazwy projektu i krótkiego opisu czego ten projekt dotyczy.

Niektóre projekty, które Państwo zaproponują mogą pasować do więcej niż jednego celu. Prosimy jednak o nie powielanie tych samych projektów przy różnych celach, a przypisywanie ich do tego celu, w którego założenia Wasza propozycja najbardziej się wpisuje.

Zwracamy się z prośbą o składanie wypełnionych ankiet w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce  (I piętro) lub przesłanie ich w formie elektronicznej na maila: ngo@bartoszyce.pl. Możliwe jest również wysłanie wypełnione ankiety bezpośrednio na adres Biura Stowarzyszenia (10-578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32/11) w terminie do 25. października.  

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta_do_strategii_Cittaslow