Wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 10.10.2019r. do 31.10.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujący  działkę nr  369/2 o pow. 55 m2, obręb nr 4 przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach z przeznaczeniem na cele parkingowe.

załącznik do komunikatu