W Bartoszycach odbył się Warmińsko – Mazurski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami

Udostępnij na:

18 września 2019 r. w Bartoszycach odbył się Warmińsko – Mazurski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz Surmacz, przedstawiciele władz lokalnych, lokalni przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Konwenty Regionalne poprzedzają Kongres, który odbędzie się w październiku 2019 r. w Warszawie. Konwenty są płaszczyzną do dyskusji na tematy ważne dla regionalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji oraz innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Głównym tematem konwentu było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami, likwidacji barier i dostępność. Naszym celem było przedstawienie działań podejmowanych w naszym regionie oraz wywołanie dyskusji nad powyższymi działaniami.

Na wstępie, zebranych przywitała Lucyna Jędryczka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. Po oficjalnym otwarciu Warmińsko – Mazurskiego Konwentu Regionalnego przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego, Jana Zbigniewa Nadolnego, głos zabierali przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością oraz instytucji publicznych.

W poszczególnych panelach, przedstawione zostały działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Wspieranie osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców na rynku pracy omówił Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Janusz Surmacz. Doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami przedstawił Arkadiusz Stec, Kierownik ZAZ przy Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych. Ciekawym wystąpieniem był również temat „Niepełnosprawność pachnąca chlebem” na przykładzie działalności Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”, którą zaprezentował Artur Ziemacki.

Podczas spotkania, mieliśmy okazję posłuchać wystąpienia przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Andrzeja Jurkiana, który mówił o działaniach programu „Olsztyn bez barier”.

Politykę senioralną jako formę rozwoju organizacji pozarządowej przedstawił Piotr Baczewski, Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim. Różnorodność głosów pozwoliła na wyłonienie postulatów które zostaną przekazane na Kongres Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w Warszawie.

oprac. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia SION