Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 19 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XIII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu – projekt 1/XIII
b) utworzenie związku międzygminnego pn. „Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza” i przyjęcia jego Statutu – projekt 2/XIII
3. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informujmy, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podajemy wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).