Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie realizacji programów „Dobry start”

Udostępnij na:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach – jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Dobry start” dla mieszkańców miasta Bartoszyce – informuje:

Rząd ustanowił program „Dobry Start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone
po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” można składać:

 1. przez Internet od 01.07.2019r. za pośrednictwem:
  • portalu EMP@TIA https://piu.mpips.gov.pl/
  • bankowości elektronicznej (w przypadku banków krajowych, które udostępnią wniosek),
 2. osobiście od 01.08.2019r. – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w godz. 7.30 – 15.30, pok. A 45 i A 46 – III piętro.
 3. korespondencyjnie – od 01.08.2019r.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_300 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejscu przyjmowania wniosków, tj. pok. A 45 i A 46
– III piętro.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „Dla obywateli” www.mrpips.gov.pl) <http://www.mrpips.gov.pl)  
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w zakładce „300+” www.mopsbartoszyce.pl.

Pytania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach można kierować pod nr tel.: 89 762 97 93 oraz 89 762 97 84.