Związek Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza

Udostępnij na:

29 maja 2019r. cztery miasta: Bartoszyce, Braniewo, Kętrzyn oraz Węgorzewo podpisały List Intencyjny, potwierdzając przy tym przekonanie o konieczności rozwijania przyjacielskich stosunków oraz dążenia do partnerskiej współpracy w zakresie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także kulturalnym czy sportowym.

Głównym przesłaniem podpisanego dokumentu było podjęcie pierwszego kroku do założenia Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza, który ma wzmocnić pozycję zrzeszonych samorządów na arenie lokalnej, ponadlokalnej oraz międzynarodowej. Wszystkie strony zgodnie podkreśliły chęć wzmocnienia więzi
i wymiany doświadczeń oraz wzajemnej promocji.

Działania kooperacyjne mają być realizowane poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze funkcjonowania samorządu lokalnego. Inicjowanie, realizację oraz wspieranie projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców partnerskich miast, a także wspieranie lokalnych instytucji, organizacji i innych podmiotów.