Porządek obrad X sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 21 maja 2019 r. o godz. 14:30 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady X sesji Rady Miasta Bartoszyce
z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a/ zmiany budżetu – projekt 1/X
  3. Zamknięcie obrad.