Burmistrz Bartoszyc przyznał stypendia sportowe

Udostępnij na:

Stypendia sportowe to uznanie dla osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W tym roku Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski stypendia sportowe przyznał 6 sportowcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli wysokie wyniki w sporcie. O wyróżnienia dla poszczególnych sportowców wnioskowali przedstawiciele lokalnych klubów sportowych. Kwota przeznaczona na stypendia to 15 700 zł.

Tegorocznymi stypendystami zostali:
1. Michał Kuźniak (Bartoszycka Szkoła Taekwon – Do) w kwocie: 3 140 PLN
2. Sebastian Kuźniak (Bartoszycka Szkoła Taekwon – Do) w kwocie: 2 600 PLN
3. Jakub Kwaśniewski (Bartoszycki Klub Kyokushin Karate) w kwocie: 2 640 PLN
4. Dawid Pażuś (Bartoszycki Klub Kyokushin Karate) w kwocie: 2 640 PLN
5. Amelia Wojciechowicz (Bartoszycki Klub Kyokushin Karate) w kwocie: 2 280 PLN
6. Jan Welens (Bartoszycka Szkoła Taekwon – Do) w kwocie: 2 400 PLN

Wszystkim stypendystom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych wysokich wyników sportowych w uprawianych dyscyplinach sportowych.

Warunki przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych określa „Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu”.