Porządek obrad VIII Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 2 kwietnia 2019 r. o godz. 8:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady VIII Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zmiany budżetu – projekt 1/VIII
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019–2029–projekt 2/VIII
c/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 3/VIII
3.Zamknięcie obrad.