Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Udostępnij na:

Przypominamy, że od 21 stycznia 2019  r. wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych. Beneficjentami programu mogą być osoby posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz osoby które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na: wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem, docieplenie budynków, wymianę okien, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej. Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie może obejmować: zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

W zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wysokość dofinansowania wynosi od 30 do 90 % dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
(punkt informacyjny – nr telefonu 89 522 02-05).

Więcej informacji o programie na stronie: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/