Ruszyły otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Udostępnij na:

Informujemy, że Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2019 (piłka nożna).

Wnioski na realizację zadań składać można do 25 lutego 2019 r.

Ogłoszenia o konkursach dostępne są w tym miejscu.