Porządek obrad IV Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 29 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady IV Sesji Rady Miasta Bartoszyce
z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu oraz zmiany uchwały nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2019 r. – projekt 1/IV
b/ określenie wzorów formularzy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce – projekt 2/IV
8. Zamknięcie obrad.