Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I

Udostępnij na:

Poddziałanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Tytuł projektu – Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I

Projekt obejmuje I etap rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach – obszar Pl. Konstytucji 3-Maja, ul. Mazurską, część ul. Kętrzyńskiej i Bema oraz fragment ul. Kopernika – ulice miejskie oraz podwórza należące do Gminy Miejskiej Bartoszyce o łącznej powierzchni 1,42 ha.

Planowane efekty:
– poprawa jakości przestrzeni publicznej i zwiększenie standardu życia mieszkańców;
– zwiększenie dostępności do atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację obszaru umożliwiając realizację funkcji społecznych i kulturowych;
– poprawa jakości infrastruktury technicznej w obszarze rewitalizowanym minimalizującej patologie społeczne;
– poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej umożliwiającej realizację funkcji gospodarczych w obszarze rewitalizacji.

Całkowita wartość projektu: 16 149 673,79 zł
Wydatki kwalifikowane projektu: 3 884 482,02 zł
Wkład własny: 12 847 864,07 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 3 301 809,72 zł, w tym:

  • Współfinansowanie UE w kwocie: 2 971 628,75 zł
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 330 180,97 zł

 

 

Zobacz artykuły: